Statsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom statsrätt

Utöver en omfattande djup lagkommentar till Regeringsformen finns i Karnov Juridik våra Lexino djupa lagkommentarer till andra centrala lagstiftningar inom offentlig rätt som exempelvis Tryckfrihetsförordningen och Kommunallagen. Därtill finns flera Karnov lagkommentarer inom statsrätt som Riksdagsordningen, Vallagen och Lag om Europakonventionen.

I Karnov Juridik hittar du praxis från samtliga domstolar, inklusive domar från förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Samtliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med flera domar från övriga domstolar. Även samtliga beslut från såväl Justitiekanslern och Justitieombudsmannen refereras i nyhetstjänsten.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud