Skatterätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom skatterätt

Utöver en omfattande djup lagkommentar till Inkomstskattelagen finns flera av våra Lexino djupa lagkommentarer till andra centrala skattelagar som exempelvis Skatteförfarandelagen och Skattebrottslagen. Även på området för indirekt beskattning finns djupa lagkommentarer, både den svenska momslagen och EU:s momsdirektiv kommenteras i Lexino. Därtill finns flera Karnov lagkommentarer till andra viktiga lagar inom skatteområdet, såsom Kupongskattelag och SINK.

Vi bevakar all skatterättslig praxis, samtliga skattemål från Högsta förvaltningsdomstolen och ärenden från Skatterättsnämnden refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med skattemål från kammarrätterna och EU-domstolen.

Juridiska experter stärker din kompetens

Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud