Processrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom processrätt

I Karnov Juridik får du tillgång till vår djupa lagkommentar Lexino till Rättegångsbalken och till Lag om skiljeförfarande. Utöver våra djupa lagkommentarer finns det även ett stort antal Karnov lagkommentarer till väsentliga lagar inom processrätt, såsom Förvaltningsprocesslagen men även flera EU-rättsliga förordningar som exempelvis Bryssel I-förordningen och Bryssel II-förordningen.

I Karnov Juridik hittar du praxis från samtliga domstolar, inklusive domar från förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Samtliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med flera domar från övriga domstolar.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud