Miljörätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom miljörätt

I Karnov Juridik finns det en omfattande djup lagkommentar till Miljöbalken som uppdateras löpande i takt med nya lagändringar och ny praxis på området. Det finns även djupa lagkommentarer till övriga lagar som berör miljöaspekter, såsom PBL och PBF. Utöver våra Lexino kommentarer finns ett stor antal Karnov lagkommentar till andra väsentliga lagar inom miljörättens område, såsom Skogsvårdslagen, Minerallagen m.fl.

Miljörätten påverkas i hög utsträckning av EU-rättslig lagstiftning och i Karnov Juridik får du därför tillgång till alla EU-rättsliga dokument. Du får även tillgång till nyhetstjänsten EU-initiativ, där juridisk expert inom EU-rätt kartlägger och kommenterar kommande unionslagstiftning.

I tjänsten finns även material från flera myndigheter samlat, såsom Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, och allt länkas samman med övrigt material såsom lagar, rättsfall etc. Vi bevakar alla miljödomar från mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Samtliga avgöranden från MÖD refereras i vår nyhetstjänst.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud