Migrationsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom migrationsrätt

I Karnov Juridik finns det en omfattande djup lagkommentar till Utlänningslagen som uppdateras löpande i takt med nya lagändringar och ny praxis på området. Utöver våra Lexino kommentarer finns ett stor antal Karnov lagkommentar till andra väsentliga lagar inom medborgarskaps- och utlänningslagstiftningen, såsom exempelvis Lag om svenskt medborgarskap, Medborgarskapsförordningen, Passlagen m.fl.

Utöver tillgång till domar från migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen får du även tillgång till Migrationsverkets föreskrifter som länkas samman med övrigt material i databasen såsom lagar, rättsfall etc. I vår nyhetstjänst refereras samtliga domar från Migrationsöverdomstolen och flera domar från Migrationsdomstolarna.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud