Konkurrens- och upphandlingsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom konkurrens- och upphandlingsrätt

I Karnov Juridik finns det omfattande djupa lagkommentar till både Konkurrenslagen och LOU. Utöver våra Lexino-kommentarer finns ett stort antal Karnov lagkommentar till andra väsentliga lagar inom både upphandling och konkurrensrätt.

Rättsområdet för upphandling och konkurrens påverkas i hög utsträckning av EU-rättslig lagstiftning och i Karnov Juridik får du därför tillgång till alla EU-rättsliga dokument. Du får även tillgång till nyhetstjänsten EU-initiativ, där juridisk expert inom EU-rätt kartlägger och kommenterar kommande unionslagstiftning.

Tidningen Upphandlingsrättslig Tidskrift ges ut med 4 nummer per år och finns tillgänglig i Karnov Juridik, artiklarna sammankopplas med övriga Karnov genom direktlänkar till relevant lagstiftning, lagkommentarer, EU-rätt, rättsfall osv.

I tjänsten finns även relevant information, beslut och föreskrifter från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Allt myndighetsmaterial länkas samman med övrigt material såsom lagar, rättsfall etc.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud