Immaterialrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom immaterialrätt

Våra djupa lagkommentarer Lexino finns till de mest centrala lagarna inom upphovsrätt och mmaterialrätt; Upphovsrättslagen, Varumärkeslagen, Patentlagen och Mönsterskyddslagen. Därtill finns ett stor antal Karnov lagkommentar till andra väsentliga lagar på immaterialrättens område, som exempelvis Upphovsrättsförordningen och Internationell upphovsrättsförordning.

Vi bevakar immaterialrättslig praxis, samtliga avgörande från Patent- och marknadsöverdomstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med ett stort antal rättsfall från EU-domstolen och Tribunalen.

I vår tilläggstjänst Karnov Avtalsmallar hittar du flera dokumentmallar inom varumärkesskydd och immaterialrätt i övrigt. Du hittar exempelvis mallar för varumärkeslicens, patentlicens, överlåtelse m.m. Alla mallar är framtagna och kommenterade av experter inom området och finns alltid i både svensk och engelsk version.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud