Förvaltningsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom förvaltningsrätt

Våra djupa lagkommentarer Lexino finns till flera centrala lagarna inom förvaltningsrätt, såsom Kommunallagen, Personuppgiftslagen och Offentlighet- och sekretesslagen. Därtill finns flera omfattande Karnov lagkommentarer till andra väsentliga förvaltningsrättsliga lagar, som exempelvis Förvaltningsrättslagen och Förvaltningsprocesslagen.

I Karnov Juridik hittar du praxis från samtliga svenska domstolar, inklusive förvaltningsrätterna och tingsrätterna. Det finns även en stor mängd myndighetsmaterial som i tjänsten länkas samman med relevanta lagar, rättsfall osv. I vår nyhetstjänst refereras samtliga beslut från såväl Justitiekanslern som Justitieombudsmannen.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud