Fastighetsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom fastighetsrätt

Utöver en omfattande djup lagkommentar till Jordabalken finns flera av våra Lexino djupa lagkommentarer till andra centrala fastighetsrättsliga lagstiftningar som PBL, PBF och Fastighetsbildningslagen. Därtill finns flera Karnov lagkommentarer till andra viktiga lagar inom både den allmänna fastighetsrätten och den speciella fastighetsrätten.

I tjänsten finns även material från flera myndigheter samlat, såsom Lantmäteriet och Boverket, och allt länkas samman med övrigt material såsom lagar, rättsfall etc. Vi bevakar all fastighetsrättslig praxis från mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Samtliga avgöranden från MÖD refereras i vår nyhetstjänst.

Juridiska experter stärker din kompetens

Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud