Associationsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom associationsrätt

Våra djupa lagkommentarer Lexino finns till de mest centrala lagarna inom associationsrätt; Aktiebolagslagen och Lag om handelsbolag och enkla bolag. Därtill finns ett stort antal Karnov lagkommentar till andra viktiga associationsrättsliga lagar, som exempelvis Stiftelselagen, Lag om ekonomiska föreningar och Handelsregisterlagen.

I en allt mer internationell miljö finns det utökat behov av att reglera bolagsrättsliga frågor på engelska, och Karnov har därför i sitt utbud en modul där erfarna jurister har valt ut och översatt ett antal centrala lagar inom bolagsrätt till engelska.

I vår tilläggstjänst Karnov Avtalsmallar hittar du flera modellavtal och bolagshandlingar inom bolagsrätt, alltifrån bolagsbildande till emission och avveckling av bolag. Du hittar exempelvis mallar för stiftelseurkund, bolagsordning, aktieägaravtal, överlåtelseavtal m.fl. Alla mallar är framtagna och kommenterade av experter inom bolagsrätt och finns alltid i både svensk och engelsk version.

Juridiska experter stärker din kompetens

Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud