Arbetsrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom arbetsrätt

Våra djupa lagkommentarer Lexino finns till de mest centrala arbetsrättsliga lagarna; LAS, MBL och Arbetsmiljölagen. Därtill finns ett stor antal Karnov lagkommentar till andra väsentliga lagar på arbetsrättens område, som exempelvis Arbetstidslagen, Semesterlagen, FML och LoA.  

Vi bevakar all arbetsrättslig praxis, samtliga avgörande från Arbetsdomstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med ett stort antal domar från de allmänna domstolarna om viten, sanktionsavgifter, arbetsmiljöbrott m.m.

I en allt mer internationell miljö finns det utökat behov av att reglera exempelvis anställningsfrågor på engelska, och Karnov har därför i sitt utbud en modul där erfarna jurister har valt ut och översatt ett antal centrala lagar till engelska.

I vår tilläggstjänst Karnov Avtalsmallar hittar du flera arbetsrättsliga dokumentmallar, såväl anställningsavtal och konsultavtal som checklistor vid uppsägning och avsked. Alla mallar är framtagna och kommenterade av experter inom arbetsrätt och finns alltid i både svensk och engelsk version.

Juridiska experter stärker din kompetens

Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud