Omhändertagande av föremål i skolan

Europakonventionens regler gällande respekten för privatliv och egendom aktualiseras i dessa frågor – ordningsregler får inte inkräkta på fri- och rättigheter. Skolinspektionen har i ett fall funnit att ett allmänt förbud mot att använda mobiltelefoner under skoltid inte är olagligt. Därmed inte sagt att det alltid är lämpligt i det enskilda fallet.