Har du koll på nya LOU?

Denna artikel tar upp de viktigaste nyheterna inom LOU som du som arbetar med upphandlingar bör känna till.

  • Vad medför lagen för förändringar?

  • De 10 viktigaste nyheterna i nya LOU enligt experterna.

Lagen kommer att ge en större flexibilitet för upphandlade myndigheter som jag tror kan ge en ökad effektivitet och leda till att leveranserna till myndigheterna i ökad utsträckning kan skräddarsys att bättre motsvara deras behov.
Eskil Nord