LVU och diskriminering i relation till hedersrelaterat våld

Det har kommit in orosanmälningar till Socialtjänsten om en flicka som heter Sarah om hur hon blir behandlad hemma. Anmälningen rör hedersrelaterat våld och har nu hamnat på ditt bord. Det här är vad som hänt: