Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas? - Intervju med Gunnel Lindberg

För den enskildes fri- och rättigheter är användningen av straffprocessuella tvångsmedel – och begränsningen av densamma – helt central. Gunnel Lindberg, som bland annat varit överåklagare i över 20 år och byråchef hos JO, har precis kommit ut med en uppdaterad version av boken Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de
användas? Boken är sedan länge ett uppskattat verktyg för jurister som strävar efter att förstå den ofta snåriga och tekniska juridiken som är förknippad med användningen av tvångsmedel – inom ett område där bristfälliga kunskaper kan få långtgående konsekvenser för den enskilde.