Möt Eric M Runesson - nytillträtt justitieråd som snart väljs in i Svenska Akademien.

Han är en kunskapstörstande ”nörd” som var dålig i skolan men som gärna vandrade i skogen. Som tonåring drabbades han av August Strindberg, särskilt ”Inferno”. Han har skrivit en lärobok vars titel anspelar på Machiavellis ”Fursten” - som knappast brukar associeras med det kärleksbudskap som han emellanåt tillämpar i förhandling och medling som hittills stått i centrum i hans yrkesliv. Möt Eric M Runesson – nytillträtt justitieråd som snart väljs in i Svenska Akademien.