Vad blir konsekvensen av den nya sexualbrottslag-stiftningen?

De nya bestämmelserna om bland annat våldtäkt, oaktsam våldtäkt och sexuella övergrepp trädde i kraft den 1 juli i år. Den största reform av sexualbrotten som har genomförts sedan brottsbalken trädde ikraft för drygt 50 år sedan var därmed sjösatt – vilken har föregåtts av en högljudd och stundtals animerad debatt där samtycke, eller frånvaron därav, stått i centrum.