Hur ska LVU skydda barn och ungdomar från hedersvåld?

Artikeln går bland annat igenom:

  • LVU – en uttalad skyddslagstiftning
  • Flickor som frivilligt återvänder hem – socialt nedbrytande beteende?
  • Kan pojkar i egenskap av förövare omhändertas med stöd av LVU?
  • Vilka förändringar krävs för att stärka barnens skydd?