Hur påverkas du av de nya upphandlingsreglerna?

 Artikeln ger dig svar på frågor som:

  • När kan nya LOU vara på plats?

  • Hur påverkas kollektivavtalen?

  • Är det risk att direktiven får direkt effekt?

  • Hur påverkas kommunerna av de nya direktiven?

  • Finns det risk att Kommissionen för talan mot Sverige?

Ett av syftena med de nya direktiven är att skapa enklare och flexiblare regler.
Ardalan Shekarabi