Hur påverkas du av dataskyddsförordningen??

Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018. Fredrik Svärd intervjuar Daniel Westman, forskare  i rättsinformatik samt rådgivare i IT-rättsliga frågor, om EU:s kanske allra mest omfattande lagstiftningsprojekt genom tiderna

  • Vad är den stora förändringen?
  • Vilka påverkas mest?
  • Viktiga frågor att ta hänsyn till.
Sannolikt kommer det behövas en starkare sekretess jämfört med idag
Daniel Westman