Göran Lambertz om karriären, Quick och framtiden

Göran Lambertz har nyligen gått i pension som domare i Högsta domstolen efter en lång och framgångsrik juristkarriär i offentlighetens ljus.

De senaste åren har präglats av den s.k. Quick-skandalen där Lambertz blivit både ifrågasatt och förlöjligad på grund av att han som justitieråd envetet har vidhållit Thomas Quicks (Idag Sture Bergwall) skuld. Från uppburen sommarpratare till persona non grata på bara några år – det saknas inte kontraster och kontroverser i Lambertz karriär. I en intervju med Karnov nyheter blickar han tillbaka på sitt yrkesliv och berättar vad han har lärt sig av ett liv i juridikens tjänst.