Wiweka Warnling Conradson

Professor i offentlig rätt

Wiweka Warnling-Nerep är född 1952. Jur.kand. 1977. Jur.dr 1987. Hon är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Har skrivit många läroböcker i ämnet offentlig rätt samt ett antal monografier om t ex rätten till domstolsprövning, omprövning av beslut och Sanktionsavgifter.