Vibeke Sylten

Hovrättsråd

Vibeke Sylten är född 1962. Hovrättsassessor 1995. Rättssakkunnig, kansliråd och departementsråd i Miljödepartementet. Numera är hon hovrättsråd i Svea hovrätt.