Ulrika Söderqvist

Ulrika Söderqvist är född 1974. Jur.kand. 2000. Hovrättsassessor i Svea hovrätt 2006. Hon har varit rättssakkunnig i Justitiedepartementet och är numera enhetschef vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.