Ulrika Sandell är kansliråd på enheten för migrationsrätt på Justitiedepartementet. Hon ingick i den grupp som utarbetade propositionen om den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden.