Ulf Skorup

Advokat, Advokatfirman Åberg & Co

Ulf Skorup, född 1950, är advokat och blev 1991 delägare i Advokatfirman Åberg & Co. Han är specialiserad på fastighets- och miljörätt och är medförfattare till Hyreslagarna i tionde upplagan och har bl.a. även skrivit en kommentar till renhållningslagen.

Ulf har tidigare arbetat som jurist vid bl.a. Kommunförbundet och är sedan många år föreläsare i juridiska ämnen, bl.a. vid högskola och hos kursarrangörer.

Han kommenterar hyreslagarna (jordabalken 12 kap., hyresförhandlingslagen m.fl. författningar), 11 upplagan 2018, tillsammans med Tomas Underskog.