Ulf Olovsson

Kansliråd

Ulf Olovsson, född 1975, är kansliråd vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning, enheten för mervärdesskatt och punktskatter. Han har dessförinnan bl.a. arbetat vid Skatteverket som rättslig expert samt har även varit förordnad som expert i flera skatteutredningar däribland spellicensutredningen. Ulf kommenterar Lagen (2018:1139) om skatt på spel i Karnov.