Torsten Palm har varit Allmänna reklamationsnämndens informationschef.