Torbjörn Malm

Kansliråd

Torbjörn Malm är född 1961. Jur.kand. 1986. Assessor i Svea hovrätt 1992. Revisionssekreterare (1998-2001). Ämnessakkunnig i Justitiedepartementet (2001-2006). Kansliråd (2006-2009). Numera ämnesråd i departementet.