Tomas Vesterlin

Jur. kand. civilingenjör

Tomas Vesterlin är jurist och civilingenjör med inriktning mot fastighetsrätt. Han har tidigare jobbat på Lantmäteriet, bl.a. som handläggare, chef och på myndighetens fastighetsrättsliga stab. Tomas har vidare tjänstgjort på Justitiedepartementet. Han är grundare till Aktiebolaget Vesterlins & Co som jobbar brett med uppdrag och utbildningar inom fastighetsrätt och värdering. Tomas är en mycket flitigt anlitad föreläsare.