Titti Mattsson

Docent

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. De senaste 15 åren har hon fokuserat sin forskning och undervisning kring de delar av socialrätten som rör barn och ungdomar. Hon är författaren bakom såväl socialtjänstlagen som lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.