Thorsten Cars

Hovrättslagman

Thorsten Cars är född 1930. Jur.kand. 1952. Jur.dr 1959. Docent i processrätt vid Stockholms universitet 1964. Har varit föredragande hos JO, byråchef hos RÅ, sakkunnig i Justitiedepartementet, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt, Allmänhetens pressombudsman (PO) samt hovrättslagman i Svea hovrätt.