Thore Brolin

Fd Rådman

Thore Brolin, född 1952, har arbetat vid tingsrätt och hovrätt under mer än 35 år, mestadels knuten till Stockholms tingsrätt. Han blev rådman 1992 och valde 2015 att börja som egen fristående juridisk konsult. Han är medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och II. Han har författat kommentar till rättegångsbalken i Lexino.

Thore har en omfattande erfarenhet som utbildare, först genom Domstolsverkets fiskalsutbildning och sedan även för Advokatsamfundet, Fakultetskurser och interna kurser för advokatbyråer.

Han är ackrediterad medlare vid Chartered Institute of Arbitrators i London och har handlagt ett stort antal medlingsärenden. Han har varit ordförande i ett stort antal skiljetvister och sysslar även med idrottsjuridik, bl.a. som vice president i FIS Court (skidor) och i European Athletics Court (friidrott) samt som rådgivare åt Svensk Friidrott och Svensk Gymnastik.