Thomas Utterström

Departementsråd

Thomas Utterström är född 1941. Jur.kand. 1969. Hovrättsassessor (1979) och har varit avdelningschef vid Konsumentverket (1975), departementsråd i Finansdepartementet (1985), överdirektör i Försäkringsinspektionen (1989) och departementsråd i Justitiedepartementet (2000-2008).