Thomas Ericsson

Rådman och enhetschef, Attunda tingsrätt

Thomas Ericsson är född 1962. Jur.kand. 1988. Hovrättsassessor 1995. Han har varit rättssakkunnig, kansliråd och sedermera ämnesråd i Justitiedepartementet med huvudmannaansvar för lagstiftning inom olika ämnesområden. Numera är han rådman vid Attunda tingsrätt.