Thomas Edling

Rättssakkunnig

Thomas Edling arbetar på Justitiedepartementet på Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt och ett av hans huvudsakliga ansvarsområden sedan några år tillbaka är hyresrätt. Thomas har skrivit de djupa kommentarerna till Hyreslagen i Lexino.