Thomas Adlercreutz

Jur. kand.

Thomas Adlercreutz är född 1944. Jur. kand. 1971. Hovrättsassessor (1981), föredragande i riksdagens bostadsutskott (1984-1988), sekreterare i Kulturarvsutredningen (1994-1996). Verksjurist vid Riksantikvarieämbetet (1988-2000) och sedan fastighetsjurist verksam vid Fortifikationsverket (2001-2013).

2001 gav han ut “Kulturegendomsrätt - med en kommentar till kulturminneslagen”. Han deltar fortlöpande i internationella fora rörande kulturmiljöns rättsliga reglering.