Sven Johannisson

Hovrättsråd

Sven Johannisson är född 1963. Jur.kand. 1987. Hovrättsassessor 1993. Han har bl.a. varit sekreterare i Hovrättsprocessutredningen och föredragande i riksdagens justitieutskott. Numera är han hovrättsråd i Svea hovrätt.