Sven Johannisson

Hovrättsråd

Sven Johannisson är född 1963. Jur.kand. 1987. Sven Johannisson är hovrättsråd i Svea hovrätt sedan 2007. Han har tidigare varit sekreterare i bl.a. Hovrättsprocessutredningen samt föredragande i riksdagens justitieutskott. Sven Johannisson har medverkat i flera statliga utredningar.

Under 2008 var han regeringens särskilde utredare i Utredningen om bidragsspärr. Därefter var han under 2009 och 2010 regeringens särskilde utredare i Utredningen om ett administrativt sanktionssystem inom trygghetssystemen. Han har varit facklig förtroendeman hos Jusek och under åren 2013-2017 förhandlingschef hos Domstolsverket.

Sven kommenterar brottsbalken kapitel 36, lagen om omvandling av fängelse på livstid, lagen om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter, lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande och lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker.