Susanne Åkerfeldt

Ämnesråd

Susanne Åkerfeldt är född 1958. Jur.kand. 1982, är ämnesråd vid Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning. Hon har sedan mitten av 1990-talet arbetat vid departementet med främst energi- och koldioxidskatt och lett olika lagstiftningsprojekt och arbetsgrupper om dessa frågor inom Regeringskansliet sedan 2001.

Susanne har omfattande förhandlingserfarenhet inom EU i energi- och miljöskattefrågor och relaterade statsstödsfrågor samt är globalt en driven debattör om koldioxidskatt i olika fora, som bl.a. ledamot av en vetenskaplig kommitté inom Världsbankens projekt Carbon Pricing Leadership Coalition samt av den underkommitté om miljöskatter som inrättats under FN:s skattekommitté.

Susanne kommenterar lagen (1994:1776) om skatt på energi.