Stig Nilsson

Bolagsjurist

Stig Nilsson är född 1943. Jur.kand. 1986. Bolagsjurist i Posten sedan 1993 med särskild inriktning på frågor rörande postlagstiftning.