Sten Andersson

Hovrättspresident

Sten Andersson är född 1955. Jur.kand. 1980. Han har bl.a. varit departementsråd i Justitiedepartementet (enheten för fastighets- och associationsrätt) och rättschef i samma departement. Numera är han justitieråd i Högsta domstolen.