Stefan Rubenson är född 1947. Jur.kand. 1973. Hovrättsassessor i Svea hovrätt och rättssakkunnig i Miljödepartementet. Han har varit departementsråd och chef för rättsenheten i Miljödepartementet. Numera är han ordförande och chef för Statens Va-nämnd.