Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, föreläsare och författare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och omfattande erfarenhet av utredningar inom olika juridiska områden, såsom arbetsrätt och personuppgiftsskydd.

Sören kommentar lagen (19882:80) om anställningsskydd i Lexino och har även författat:

  • Sören Öman, Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar, andra upplagan, Karnov Group, 2017 (216 sid.)
  • Sören Öman och Hans-Olof Lindblom, Person­uppgifts­lagen – En kommentar, fjärde upplagan, Norstedts Gula Bibliotek, Norstedts Juridik 2011 (722 sid.)
  • Sören Öman (medförfattare), Rättegången i arbetstvister – Lagkommentar och uppsatser utgivna av Arbetsrättsliga föreningen under redaktion av Ronnie Eklund, andra upplagan,
  • Norstedts Juridik, Arbetsrättsliga föreningens skriftserie VI, 2005 samt flera böcker på andra förlag.

Utöver detta är Sören även föreläsare hos VJS inom dataskydd och arbetsrätt.