Sofie Lindblom

Gruppchef

Sofie Lindblom är född 1973. Hovrättsassessor 2009. Rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd vid Justitiedepartementet. Nu arbetar hon som gruppchef vid Polismyndigheten.

Sofie kommenterar Brottsdatalagen 1, 2 och 4 kap. i Karnov.