Sofia Jungstedt

Rådman

Sofia Jungstedt är född 1974. Jur.kand. 1998. Hovrättsassessor i Svea hovrätt 2008. Hon har varit rättssakkunnig i Justitiedepartementet och är numera rådman i Solna tingsrätt.