Sabina Hellborg

Jur. dr i civilrätt

Jur. dr i civilrätt 2018. Forskare och lärare vid institutet för social forskning, Stockholms universitet. Sabina undervisar främst i arbetsrätt och skadeståndsrätt.