Ruth Mannelqvist

Professor

Ruth Mannelqvist är professor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen Umeå universitet och har under de senaste 15 åren forskat omkring olika typer av ersättningsrättsliga frågor, med tyngdpunkt på just sjukförsäkringen och skriver nu Lexino. För närvarande leder hon ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, tillsammans med två läkare från arbetsmedicin vid Umeå universitet, som handlar om hur begreppen arbete och arbetsmarknad tillämpas och förstås av förvaltningsdomstolar, Försäkringskassan och intygsskrivande läkare.