Rosemarie Jansson Håvik

Utredningssekreterare, Mediegrundlagskommittén

Rosemarie Jansson Håvik är född 1968. Jur.kand. 1995. Kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 2006. Rättssakkunnig i Utrikesdepartementet 2007-2009. Kansliråd i Kulturdepartementet 2009-2014. Numera är hon utredningssekreterare i Mediegrundlagskommittén.