Rose-Marie Lundström

Advokat

Rose-Marie Lundström är född 1946. Jur.kand. 1973. Hon har varit fiskal i Svea hovrätt och försäkringsjurist i Skandiakoncernen. Numera är hon advokat och verksam i Rose-Marie Lundström Advokat AB i Stockholm samt ledamot i Statens skaderegleringsnämnd, Neurosedynskadenämnden och Svenska Försäkringsmäklares Förenings disciplinnämnd.