Roger Persson Österman

Professor

Roger Persson Österman är professor i finansrätt vid Stockholms universitet. Hans forskning omfattar framförallt företagsbeskattning och EU-skatterätt. Han forskar även i frågor som gäller företagens möjlighet att få garanterad skattebehandling såsom förhandsbesked och dialogsvar.